تجربه نگاری در فاز پژوهشی

در تجربه نگاری فرهنگی در سطح پژوهشی نویسنده باید شرایطی را در پژوهش خود مراعات نماید که توضیح آن در زیر می آید
1
تجربه نگاری در فاز پژوهشی
✅ در تجربه نگاری (فاز پژوهشی) انتظار می رود

🔹خروجی ها: پژوهش صد صفحه ای + مقاله علمی
(سایر انواع خروجی مانند گزارش راهبردی، در صورت موافقت طرفین انجام می پذیرد) 

🔹روش کار: طراحی چارچوب مفهومی دقیق + انجام مصاحبه ها و مضمون بندی داده های گردآوری شده + استخراج الگوی فعالیت (الگوی توصیفی) +  در صورت امکان: نقد الگوی موجود و ارائه الگوی تجویزی و پیشنهادی
جستجو در مطالب سایت مقالاتی که اخیرا مشاهده شده اند
تجربه نگاری در فاز پژوهشی

تجربه نگاری در فاز پژوهشی

در تجربه نگاری فرهنگی در سطح پژوهشی نویسنده باید شرایطی را در پژوهش خود مراعات نماید که توضیح آن در زیر می آید
No image

تجربه نگاری یعنی...

وقتی از تجربه نگاری حرف به میان می آید ؛ منظور از آن چیست؟
پر بازدیدترین مطالب

پر بازدیدترین ها

No image

تجربه نگاری یعنی...

وقتی از تجربه نگاری حرف به میان می آید ؛ منظور از آن چیست؟
تجربه نگاری در فاز پژوهشی

تجربه نگاری در فاز پژوهشی

در تجربه نگاری فرهنگی در سطح پژوهشی نویسنده باید شرایطی را در پژوهش خود مراعات نماید که توضیح آن در زیر می آید
Powered by TayaCMS